Doa Sukses Bertani Agar Hasil Panen Melimpah Ruah

Tags

Doa Sukses Bertani Agar Hasil Panen Melimpah Ruah - Indonesia adalah negara agraris, yang artinya banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai petani. Sektor pertanian memang menjadi salah satu sektor utama dalam perkembangan ekonomi lokal. Petani pun memegang peranan penting bagi ketersediaan bahan pangan dalam negeri. Hasil panen dari berkerja di pertanian dan bercocok tanam menjadi sumber daya utama bagi para petani di Indonesia. Di tiap beras dan nasi yang kita makan, terdapat doa dari para petani lokal.

Namun bekerja di bidang pertanian bukannya tanpa resiko. Tidak ada jaminan akan selalu sukses panen melimpah. Sejumlah faktor lain pun menghantui para petani, mulai dari serangan hama tanaman hingga gangguan cuaca yang dapat mengakibatkan petani jadi gagal panen. Hal ini tentu akan menyebabkan kerugian.

Hendaknya sebagai petani muslim, untuk lebih sering berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan kesuksesan dan diberi hasil panen melimpah. Petani hanya bisa pasrah berdoa pada Allah agar tidak gagal panen, karena tentu tiap usaha harus dibarengi dengan doa kepada Tuhan semesta alam. Berikut beberapa doa agar sukses dalam bertani dan diberikan hasil panen yang melimpah.

Doa Sukses Bertani Agar Hasil Panen Melimpah

Doa Sukses Bertani


Diriwayatkan dari Imam Ja'far Al Shaadiq Rodliyallahu Anhu, beliau berkata : Apabila Anda hendak melakukan kegiatan bercocok tanam, maka ambilah segenggam bibit yang akan kamu tanam di tangan anda, kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bacalah ayat dibawah ini sebanyak tiga kali:

'Aantum Tazro'uunahu am nahnuzzaari'uun'

Artinya :
...kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yg menumbuhkannya?
(QS. Al Waqi'ah :64 )

Kemudian baca doa berikut
Allahummaj-'alhu hartsan mubaarokan war-zuqnaa fiihis salaamata wattamaam waj-'alhu habban mujarookiban wa laa tuhrim nii khoiro maa abtaghi wa laa taftinni bimaa matta'tanii bihaqqi muhammadin wa aalihith thoyyibiinath thoohiriin

Artinya :
"Ya Allah, jadikanlah ia tanaman yang diberkati,dan karuniailah kami keselamatan dan kesempurnaan di dalamnya dan jadikanlah ia biji yang berkembang biak dan jangan engkau halangi kebaikan yang aku inginkan dan jangan pula engkau jerumuskan aku ke dalam kesesatan dengan apa yang telah engkau karuniakan kepada ku, berkat kemuliaan Muhammad dan keluarganya yang baik dan suci"

Doa Agar Terhindar dari Gagal Panen


"Allaahumma kamaa araitanaa awwalahuu, fa arinaa aakhirahuu."

Artinya :
"Tuhanku, perlihatkanlah kepada kami hasil akhir cocok tanam kami sebagaimana Engkau memperlihatkan hasil awalnya."

Nah, itu tadi sekilas info mengenai doa agar sukses bertani dan doa agar terhindar dari gagal panen. Tentu sebagai manusia kita diwajibkan untuk berusaha dan berdoa agar mendapat rezeki dari Allah SWT, tak terkecuali bagi para petani dan masyarakat Indonesia. Sekian info kumpulan doa Islam terbaru.